paketi analiza

kreirani paketi usluga

Osnovni
30 KM

KKS, Urin, Glukoza, Urea, Kreatinin, AST, ALT, LDH, GGT, Alkalna fosfataza, Holesterol, Trigliceridi, CRP, Sedimentacija

Trudnički
20 KM

KKS, Urin, Glukoza, Urea, Kreatinin, AST, ALT

Internistički
45 KM

KKS, Urin, Glukoza, Urea, Kreatinin, AST, ALT, LDH, GGT, Alkalna fosfataza, Mokračna kiselina, Holesterol, Trigliceridi, HDL holesterol, LDL holesterol, Natrij, Kalij, Hloridi, CK, CRP, Sedimentacija

Pedijatrijski
30 KM

KKS, DKS, Urin, Glukoza, Urea, Kreatinin, CRP, AST, ALT, Natrij, Kalij, Hloridi

Anemija
50 KM

KKS, Željezo, TIBC, UIBC, Transferin, Feritin

Veliki lipidogram
20 KM

Holesterol, Trigliceridi, HDL holesterol, LDL holesterol

Penzioneri
19 KM

KKS, Urin, Glukoza, Urea, Kreatinin, Holesterol, Trigliceridi

Kemoterapija
30 KM

KKS, DKS, Urin, Glukoza, Urea, Kreatinin, Kalcij, AST, ALT, LDH, GGT, Alkalna fosfataza, Bilirubin ukupni, Mokračna kiselina, CRP

Štitna žlijezda
100 KM

TSH, fT3, fT4, Anti TPO, Anti TG, Anti TSHR

Osteoporoza
85 KM

Kalcij, Fosfati, Vitamin D, Osteokalcin, Beta CrossLaps

Vitamini i minerali
99 KM

Vitamin D, Vitamin B12, Folna kiselina, Natrij, Kalij, Hloridi, Kalcij, Magnezij, Fosfati, Cink

ANA 9 line
45 KM
Liver 9 line
45 KM