• August / Kolovoz
  August / Kolovoz

  Analiza urina je jedna od najčešćih i najvažnijih rutinskih laboratorijskih pretraga.

  Kompletnim pregledom urina dobije se nalaz sa mnogo informacija o radu urogenitalnog trakta. Rutinska analiza urina neizostavan je nalaz pri svakom sistematskom pregledu i jedna od bitnijih laboratorijskih pretraga koja nas često upućuje na daljnje laboratorijske pretrage i/ili lječničke preglede.
  Analiza urina uključuje fizikalni, hemijski i mikroskopski pregled sedimenta urina.
  Pored „kompletnog" nalaza urina u našoj laboratoriji možete uraditi i urinokulturu sa antibiogramom.

Savremena oprema

Savremena oprema

Kontinuirano ulaganje u novu opremu dijagnostičke postupke i analize
Stručno osoblje

Stručno osoblje

Deset stalno uposlenih, pet stručnih saradnika od kojih su tri specijalista medicinske biohemije i jedan specijalista mikrobiologije.
Dugogodišnje iskustvo

Dugogodišnje iskustvo

Bogato radno iskustvo, izvrsni rezultati i odnosi sa pacijentima
Kvalitet usluga

Kvalitet usluga

Laboratorij Vele lab M teži najvišem nivou kvaliteta svojih usluga kao i zadovoljenju svih propisanih standarda za obavljanje laboratorijske djelatnosti.
0
+ Godina rada
0
+ Urađenih nalaza
0
+ Pacijenata
0
+ Analiza u ponudi

Laboratorij kome možete vjerovati

Image
Vrijednosti koje njegujemo su:
 • stručnost zaposlenih
 • izvrsnost u pružanju laboratorijskih usluga
 • kvalitet usluga
 • opremljenost laboratorija
 • organizovanost i fleksibilnost naših zaposlenih
 • partnerstvo sa ljekarima

Voditelj laboratorija

mr. ph. Aida Vele,specijalista medicinske biohemije

Misija i vizija

Naša misija je:

KVALITETNO, BRZO I JEDNOSTAVNO URADITI LABORATORIJSKE NALAZE I BITI NA USLUZI SVIM PACIJENTIMA.

Naša vizija je:

POSTATI SINONIM ZA LABORATORIJSKU DJELATNOST U REGIJI I ŠIRE.

Naš svakodnevni posao je baziran na:

 • Zaštiti zdravlja svakog pacijenta
 • Stalnom unaprijeđenju kvaliteta
 • Efektivnosti i efikasnosti
 • Timskom radu
Nema čekanja, nalaz se dobija na email sve pohvale.
Jako brzi nalazi i ljubazno osoblje.
Sve na svom mjestu urednost i čistoća, i veoma kulturno osoblje.