pitanja i odgovori

najčešće postavljana pitanja

Šta se radi u biohemijskim laboratorijama?

Rade se testovi i analize koje zahtjeva ljekar, kao i na lični zahtjev, koje su neophodne za dijagnozu, liječenje i praćenje zdravstvenog stanja pacijenta.

Kako treba da se pripremim prije izvođenja testa? Mogu li da jedem prije testiranja?

Svaki pacijent zahtjeva posebne režime u zavisnosti od vrste analiza koje treba da uradi.

Mogu li da se zarazim hepatitisom i AIDS virusom dok mi se uzima krv na analizu?

Apsolutno ne! Sterilne igle, pakovane pojedinačno, idu direktno u krvni sud, nakon čega se bacaju. Kada radite test iz krvi, ništa ne ulazi u Vaš organizam. Naime, krv se uzima u specijalne epruvete u kojima je vakum, tako da kad sterilna igla uđe u krvni sud, krv direktno iz vene ulazi i popunjava epruvetu.

Na koji način se obrađuju i čuvaju podaci u laboratoriji?

Po Vašem dolasku u laboratoriju naše osoblje unosi sve Vaše podatke i podatke vaših analiza. Svaki put ćete dobiti svoj jedinstveni broj protokola (kojim se i obilježavaju svi Vaši uzorci). Velika baza podataka nam omogućava da čuvamo sve Vaše rezultate i dugoročno, sistematski pratimo Vaše zdravstveno stanje! Rezultati se šalju elektronskom poštom, faxom ili ih možete lično preuzeti.

Koliko dugo se čekaju rezultati?

Rezultate nalaza očekujete isti dan. Na izdavanje nalaza sa mikrobiološkim analizama se čeka do 3 dana, zavisno od analize.

Šta se može zahtjevati u laboratoriji da treba da uradim?

Laboratorijski testovi se najčešće rade iz uzorka krvi i urina. Potrebno je uzeti malu količinu krvi i treba da sakupite neophodnu količinu urina. Za većinu laboratorijskih ispitivanja krvi neophodna je priprema koja podrazumjeva uzimanje uzorka (na prazan stomak) ujutru, 12 sati nakon posljednjeg obroka. Ovo je neophodno zato što hranjenje u kraćem periodu pred vađenje krvi dovodi do porasta koncentracije glukoze, holesterola, lipida, proteina, željeza i drugih metabolita.

Koliko dugo treba da se zadržim u laboratoriji?

Najčešće zadržavanje u laboratoriji je od 5 do 10 minuta. Za izvođenje nekih testova morate ostati i duže.

Ako sam ranije vadio krv i ako je to bilo otežano, da li treba da napomenem?

Molimo Vas, da. Naše osoblje je visoko profesionalno, ali ne zanemarujemo činjenicu da Vi najbolje poznajete svoj organizam. Molimo Vas da nam skrenete pažnju ukoliko ste imali bilo kakvih problema u prošlosti. Učinit ćemo sve da budete sigurni da će sve biti na najbolji mogući način urađeno.

Koliko krvi treba da se uzorkuje ? Da li ću biti umoran poslije vađenja krvi?

Količina krvi koju treba uzeti zavisi od broja i vrste analiza. Moderna laboratorijska oprema nam omogućava da za većinu testova analize uradimo iz minimalne zapremine krvi. Upravo zato, Vi ćete se osjećati dobro i nakon vađenja krvi i moći ćete da nastavite sa normalnim dnevnim aktivnostima.

Na koji način vodite računa o medicinskom otpadu?

Naša laboratorija poštuje striktna pravila otklanjanja otpadnog materijala. Ova pravila obezbijeđuju sigurnost u radu i zaštiti životnog okruženja. Kontaminiran laboratorijski otpad se po posebnim procedurama pakuje i transportuje na mjesta određena za to.

Niste našli odgovor?

Ukoliko niste našli odgovor na pitanje koje Vas zanima, isti možete poslati klikom na dugme ispod.