Psihološka priprema djece

- Objasnite svrhu posjete laboratoriji (ako je bolesno da mu bude bolje a ako je bilo bolesno da se provjeri da li je ozdravilo);
 - smireno i iskreno probajte objasniti šta je to vađenje krvi, nemojte lagati da ne boli (gubite povjerenje za buduće preglede) ali kažite da neće dugo trajati;
- kažite da je normalno da se malo boji;
- riješite ga osjećaja krivice, nije ono krivo što je bolesno ali će nalazi pokazati kako da najbrže ozdravi, objasnite da to nije kazna da to rade i druga djeca kada su bolesna, navedite eventualno primjer iz porodice kada je neko od djece vadio krv;
- prilikom samog vađenja krvi treba mu zaokupiti pažnju nečim drugim (ponijeti igračku ili pustiti muziku na mobitelu i sl.);
- pohvalite dijete da je dobro i hrabro, nemojte da osjeti strah i paniku u vašem ponašanju ili glasu;
- prilagodite priču djetetovom uzrastu  i obećajte nagradu ili neku neku aktivnost nakon vađenja krvi;

Želimo roditeljima naglasiti, imajući u vidu dječiji uzrast , da je Vaš Loboratorij obezbijedio mikrobaby igle ukoliko nalaz zahtijeva vađenje krvi iz vene djeteta. Ovim je umanjen bol i trauma kod djeteta.

Ako su potrebne samo analize KKS, CRP i glukoze, moguće je uzeti krv iz prsta (kapilarno)  što je jednostavnije i bezbolnije od uobičajnog uzorkovanja.