Pripreme pacijenta kod uzimanja uzorka 24-satne mokraće (urina)

 

Pripreme pacijenta kod uzimanja uzorka 24-satne mokraće (urina) :

Prva jutarnja mokraća (urin) se baci (ispusti u wc školjku ) a zatim se sakuplja svaki naredni tokom dana i noći. Završava se prvom jutarnjom mokraćom narednog dana. Važno je prikupiti svu mokraću u vremenu od 24 sata, i nakon toga dostaviti u laboratorij.
Mokraću treba držati na hladnom mjestu tokom prikupljanja da bi se spriječilo djelovanje mikroorganizama i promjene do kojih dolazi kada mokraća stoji.