Najčešće postavljana pitanja

1. Šta se radi u biohemijskim laboratorijama?
Rade se testovi i analize koje zahtjeva ljekar, kao i na lični zahtjev, koje su neophodne za dijagnozu, liječenje i praćenje zdravstvenog stanja pacijenta.
2. Gdje ste locirani ?
3. Koje je radno vrijeme?
4. Kako treba da se pripremim prije izvođenja testa? Mogu li da jedem prije testiranja?
5. Mogu li da se zarazim hepatitisom i AIDS virusom dok mi se uzima krv na analizu?
6. Na koji način se obrađuju i čuvaju podaci u laboratoriji?
7. Koliko dugo se čekaju rezultati?
8. Šta se može zahtjevati u laboratoriji da treba da uradim?
9. Koliko dugo treba da se zadržim u laboratoriji ?
10. Ako sam ranije vadio krv i ako je to bilo otežano, da li treba da napomenem ?
11. Koliko krvi treba da se uzorkuje ? Da li ću biti umoran poslije vađenja krvi ?
12. Na koji način vodite računa o medicinskom otpadu ?