Laboratorij za mikrobiologiju

U okviru mikrobiološke laboratorije, standardnim mikrobiološkim tehnikama uz korišćenje najsavremenije opreme i vrhunskih aparata, po preporukama WHO (Svetske zdravstvene organizacije) i EUCAST-a ( Evropski komitet za ispitivanje osetljivosti na antimikrobna sredstva) obavljaju se sledeće grupe analiza:

Laboratorija za mikrobiologiju

    Urinokultura
    Bris grla
    Bris nosa
    Bris rane
    Koprokultura
    Strugotina nokta
    Bris oka
    Bris uha
    Sputum (iskašljaj)
    Bris uretre muškarca
    Bakteriološki pregled ejakulata
    Bris cerviksa, uretre i vagine žene


Više iz kategorije: « O nama