August / Kolovoz

Analiza urina je jedna od najčešćih i najvažnijih rutinskih laboratorijskih pretraga.

Kompletnim pregledom urina dobije se nalaz sa mnogo informacija o radu urogenitalnog trakta. Rutinska analiza urina neizostavan je nalaz pri svakom sistematskom pregledu i jedna od bitnijih laboratorijskih pretraga koja nas često upućuje na daljnje laboratorijske pretrage i/ili lječničke preglede.
Analiza urina uključuje fizikalni, hemijski i mikroskopski pregled sedimenta urina.
Pored „kompletnog" nalaza urina u našoj laboratoriji možete uraditi i urinokulturu sa antibiogramom.