PEDIJATRIJSKI PAKET

U pedijatrijski paket spadaju slijedeće laboratorijske vrste analiza:

PEDIJATRIJSKI PAKET

Sedimentacija, KKS, DKS, Urin, Glukoza; Urea, Kreatinin, CRP