INTERNISTIČKI PAKET

U INTERNISTIČKI paket spadaju slijedeće laboratorijske analize:

INTERNISTIČKI PAKET

Sedimentacija, URIN, KKS, Glukoza, Urea, Kreatinin, AST, ALT Mokračna kis., Holesterol, Trigliceridi, HDL holesterol, Kalij, Natrij, Hloridi, CK i CRP.