Bris cerviksa

Bris cerviksa je najčešći način otkrivanja infekcija prisutnih u ženskom reproduktivnom sistemu.

Radi se kod sumnje na zarazne bolesti. Nekoliko dana prije uzimanja brisa ne preporučuje se upotreba sredstava za intimnu njegu koji mogu narušiti prirodni pH, kao i upotreba bilo kakvih vaginalnih lijekova. Bris cerviksa može dokazati postojanje bakterioloških infekcija (Chlamyidia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis i Mycoplasma genitalium, gonoreja, sifilis), virusne infekcije ili gljivične infekcije.
Uzorak uzima ginekolog. Važno je uzorak dostaviti u laboratoriju u što kraćem roku kako ne bi počeo propadati zbog niskih ili visokih temperatura.
Rezultati se čekaju od 48 do 96 h.