Double i Triple test

Double i Triple test je prenatalni skrining test koji služi za procjenu rizika od rađanja djeteta sa hromozomskim abnormalnostima.


Prenatalni skrining predstavlja sistematsko istraživanje koje se sprovodi u cilju identifikacije trudnica koje nose plod opterećen trisomijom 21 (Down sindrom), trisomijom 18 (Edwards sindrom), trisomijom 13 (Patau sindrom), otvorom neuralne tube itd.

Duble test, odnosno kombinovani test se radi u prvom trimestru, periodu od 11+2 do 13+6 sedmica trudnoće i najbolje ga je uraditi u 12. sedmici trudnoće.

Ovaj test obuhvata analizu biohemijskih markera iz krvi majke (trudnice) i to free βHCG i PAPP-a. U ovom periodu trudnici se preporučuje obavezno mjerenje bitnog ultrazvučnog markera koji se zove NUHALNA TRANSLUCENCA (NT) – debljina vratnog nabora i mjerenje CROWN RUMP LENGTH (CRL) – koji predstavlja dužinu od tjemena do kraja kičmenog stuba ploda.

Triple test je skrining test drugog tromjesječja trudnoće. Preporučljivo ga je uraditi u periodu između 15-18 sedmice trudnoće.

Obuhvata analizu od tri biohemijska markera krvi majke, alfa fetoprotein (AFP), βHCG i nekonjugirani estriol (UE3).

Faktori koji utiču na testove prenatalnog skrininga su: godine majke, tjelesna težina majke, etničko porijeklo, in vitro fertilizacija (IVF), dijabetes, pušenje, vaginalno krvarenje, predhodne trisomije.

Navedeni faktori su bitni i utiču na tačnost skrining testova.

Double i triple test se mogu uraditi kod nas u laboratoriji VELE LAB za čije potrebe imamo licencirani softver PRISCA (PRENATAL RISC CALCULATION SOFTWARE).

Prisca softver je sveobuhvatan, pouzdan program koji vrši izračunavanje prenatalnog rizika bez potrebe za invazivnim metodama.
Prisca je napredni program procjene prenatalnog rizika koji za procjenu koristi biohemijske markere, ultrazvučno mjerenje i demografski rizik i daje ih u vidu dataljnog izvještaja.

Triple/Double test nije dijagnostika već statistički izračun, a kao takav koristi se da bi se iz populacije zdravih majki svih životnih dobi dobila grupa njih koje imaju povećan rizik od rađanja djeteta sa hromozomalnim abnormalnostima, te se majke upućuju na amniocintezu