CYSTATIN C

O analizi

Cystatin C je marker glomerularne funkcije bubrega.

Visoka razina cystatina C u serumu ( ref. 0,6-1,1 mg/l) ukazuje na smanjenu glomerularnu funkciju bubrega budući da zdravi bubrezi kataboliziraju cystatin C u proksimalnim tubularnim kanalićima.

 

Uzorak

Koncentracija cystatina C u serumu i plazmi je ekvivalentna.

 

Zašto kombinirati cystatin C s primarnim testovima za dijagnozu kronične bubrežne bolesti, serumskim kreantiniom i ACR-om (albumin-kreantinin racio)?

Određivanje koncentracije cystatina C je koristno u uvjetima kada koncentracija kreatinina nije pouzdana npr. kod pacijenata sa smanjenom mišićnom masom (sarkopenija, amputiranje uda, kronične bolesti) odnosno abnormalno  povećanom mišićnom masom (body-building) te kod malnutricije. Također koncentracija cystatina C ne ovisi o spolu, starosti i rasi.

Određivanje cystatina C ima prednost u odnosu na određivanje  kreatinina kod rane dijagnoze bubrežnog zatajenja te kod pacijenata s cirozom jetre, diabetesom, ozljedama kralježnice i s karcinomima koji zahvaćaju mišićno tkivo.

Izvori varijacija

Status štitne žlijezde može utjecti na razinu serumskog cystatina C. Koncentracija je snižena u stanju hipotireoze i povećana u stanju hipertireoze. Kortikosteroidna terapija inducira proizvodnju cystatina C.